2012/04/22

Tjörns kommun informerar även på interlingua


Nu öppnar Tjörns kommun portarna för helaEuropa, och inte bara för de engelsktalande. Man kan nämligen numera läsa omTjörn på språket interlingua, Det är en dansk journalist, Thomas Breinstrup, som gjort översättningen av kommunens webbplats, inför det kommande Nordiska Interlinguamötet, som kommer att äga rum på Tjörn i sommar.
Interlingua är ett internationellt språk sombygger på det gemensamma europeiska ordförrådet och har inga påhittade ord. Kunskaper i interlingua underlättar studiet och förståelsen av många andra europeiska språk och, inte minst, förbättrar det förståelsen av det svenska ordförrådet.
Billströmska folkhögskolan kommer att vara värd för mötet, då det också kommer att ges kurser i interlingua på flera nivåer under tiden 25/7 - 27/7 2012. Därefter vidtager nordiskt Interlinguamöte för medlemmar i någon av interlinguaorganisationerna. Det går bra att bli medlem under kurserna.

Många skandinaver har genomgått nybörjarkursen på våra Cursos intensive före Incontro nordic. De har alltså inhämtat lektionerna1-12 i Ingvar Stenströms kursbok, som ger hela grammatiken.

Nu erbjuds en fortsättning jämte denna grundkurs. Nivå 2 innebär en genomgång av så många som möjligt av lektionerna 13-30 för att ge större ordförråd och det intressanta ordbildningssystemet så att man själv kan utöka sitt ordförråd.


Curso C väljer Du för träning i att tala interlingua. Ingen har troligen ångrat deltagande i dessa kurser
eller i Incontrot!
Ange alltså Curso A, Beller C när du nu genast sänder in anmälningsblanketten till

IngerOlsson, Kobbarnas väg 3, 41664 GÖTEBORG.


Se även www.interlingua.nu där det finns anmälningsblankett.