2006/01/18

INTERLINGUA - vad är det?

På vilka språk är denna text skriven?
In qual linguas es iste texto scribite

Den är skriven svenska och INTERLINGUA.
Illo es scribite in svedese e INTERLINGUA

Men vad är INTERLINGUA för ett språk?
Ma qual sorta de lingua es INTERLINGUA?
Interlingua är ett modernt hjälpspråk som är mycket användbart i hela västvärlden där man talar språk som härstammar från latin och/eller grekiska.
Interlingua es un lingua auxiliar moderne que es multo usabile in tote le occidente ubi on parla linguas que descende de latino e/o grec.

Är det ett påhittat språk?
Es illo un lingua fabulate?
Egentligen inte. Språket uppstod genom intensivt arbete av språkforskare som från början endast tänkte registrera det gemensamma internationella ordförrådet. När det väl var klart, efter 27 år 1951, visade det sig att det mycket väl var användbart som språk.
De facto non. Le lingua se monstrava per travalio intensive de recercatores lingual qui primarimente solmente intendeva registrar le vocabulario international commun. Quando isto finalmente esseva preste, post 27 annos 1951, il surgeva que illo multo ben esseva usabile como lingua.

Vad kännetecknar interlingua?
Que characterisa interlingua?
De flesta orden är lätt igenkännbara från andra europeiska språk vilket gör det lättlärt. Grunden för val av ord utgöres i första hand av att ett liknande ord skall finnas i minst 3 av språken engelska, franska, spanska, portugisiska eller italienska. Till skillnad från de flesta andra språk är grammatiken mycket enkel med mycket få grammatiska böjningar av ord. Interlingua kan delvis förstås redan innan man studerat det. Eller hur?
Le plus del vocabulos es facilemente recognoscibile ab altere linguas europee lo que lo face facilemente apprendite. Le fundo pro selection de vocabulos primarimente es que vocabulos simile debe exister in al minus 3 del linguas anglese, francese, espaniol, portugese o italiano. Al differentia del majoritate de altere linguas le grammatica es multo facile con multo pauc declinationes o conjugationes grammatic de vocabulos. Interlingua es partialmente comprensibile jam ante que on lo ha studiate. Nonne?

Vilken nytta kan man ha av interlingua?
Qual beneficio pote on haber de interlingua?
Det blir lättare att lära och förstå andra europeiska språk. Med kunskaper i interlingua ser man hur lika språken egentligen är. Man kan faktiskt göra sig förstådd, särskilt i sydeuropa, genom att tala interlingua även utan kännedom om den lokala grammatiken som kan vara besvärlig.
Il essera plus facile apprender e comprender altere linguas europee. Con cognoscentia de interlingua on vide quanto simile le linguas de facto es. In effecto on pote facer se comprensibile, specialmente in Sud-Europa, per parlar interlingua, etiam sin cognoscentia del grammatica local que pote esser difficile.

Hur kan man lära sig interlingua?
Como pote on apprender interlingua?
Några lämpliga läromedel finns det informationer om på sidan Svenska Sällskapet för Interlingua under länken "Läromedel och kurser" i spalten till vänster på sidan.
Re alcun medios educative il ha informationes in le pagina Svenska Sällskapet för Interlingua sub le ligamine "Läromedel och kurser" in le columna al sinistre del pagina.

Hösten 2003 utgav Svenska Sällskapet för Interlingua Pian Boalts "Stora svensk-interlingua ordboken" som har över 90 000 uppslagsord. Denna ordbok har ännu inte kunnat tryckas utan den finns bara i internetversioner.
In le autumno 2003 Svenska Sällskapet för Interlingua publicava "Stora svensk-interlingua ordboken" per Pian Boalt que ha plus de 90 000 entratas. Iste vocabulario non ancora ha potite esser imprimite ma illo existe solmente in versiones pro internet.

Det norska företaget Softbear har sådant program som heter Pardon och de har även ovan nämnda stora lexikon, allt till överkomlig kostnad. http://www.softbear.no/
Le interprisa norvegian Softbear ha un tal programma appellate Pardon e illo anque ha le dictionario mentionate in supra, e plure altere dictionarios, toto a bon mercato. http://www.softbear.no/

Ett annat internetprogram för lexikon är Babylon och även de har detta stora svensk-interlingualexikon samt en massa andra lexikon. Babylon är dyrare men oerhört snabbt och effektivt. Man får översättning snabbt genom att klicka på ett ord i vilka program som helst på datorn. www.babylon.com
Un altere programma interretial pro dictionarios es Babylon e anque illo ha iste grande dictionario svedese-interlingua e un massa de altere dictioarios. Babylon es plus expensive ma enormemente rapide e effective. On habera traduction rapidemente per cliccar sur un parola in qualcunque programma del computator. www.babylon.com

När man har lärt sig grunderna är kursen "Curso de conversation" som skrivits av Harleigh Kyson Jr, USA, mycket lämplig för att lära sig talspråk. Den finns som e-book på sidan http://www.interlingua.nu/ under länken e-libros i spalten till vänster.
Quando on ha apprendite le fundos le curso "Curso de conversation" que es scribite per Harleigh Kyson Jr, SUA, es multo apte pro apprender lingua parlate. illo existe in forma de e-libro in le pagina www.interlingua.nu sub le ligamine e-libros in le columna al sinistre.

Man måste ha Adobe Reader för att läsa den kursen men Adobe kan nedladdas gratis på adressen http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .
On debe haber Adobe Reader pro leger le curso ma Adober pote esser discargate gratuitemente al adresse http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

I bl.a.Varberg, Laholm och Huskvarna har kvällskurser hållits i studieorganisationers regi. Hör efter med dem på din ort.
Den som blir medlem i SSI, Svenska Sällskapet för Interlingua, får varannan månad "Panorama", en 28-sidig tidskrift i storlek A5, helt på interlingua. En gång i kvartalet får man även "Actualitates-Interlingua i Norden" med information mest på nordiska språk.
Kontakta sällskapets sekreterare: Ingvar Stenström Vegagat. 12 432 36 Varberg, Tel: 0340-150 53 e-post: secretario(at)interlingua.nu

Uppe till höger på denna sida finns länkar till några intressanta sidor med texter på interlingua. Det finns även en länk till ljudfiler. Klicka där först på symbolen i@ och sedan på det röda korset som efter en (lång?) stund startar ljudspelaren (Winamp).

Erik Enfors Vallåkergat.25 SE-432 37 VARBERG Tel: +46 340 87545 E-post: erik.enfors(at)gmail.com Skype: untorrente

Inga kommentarer: