2016/02/13

Le grammatica de Interlingua


Instruction pro construer "Grammatica minime"

Instructiones in interlingua (texto ordinari) e svedese (texto italic)
Instruktioner på interlingua (vanlig text) och svenska (kursiv text)
 
Discarga le pagina "Grammatica minime" in iste adresse:

https://onedrive.live.com/redir?resid=B63202C067E97B61!42152&authkey=!ALHlb0AhO_-X95U&ithint=file%2cdocx

Copia le adresse e colla lo in tu programma web (Internet explorer p.ex.) si le ligamine non functiona.


Ladda ner grammatiksidan "Grammatica minime"på denna adress:

https://onedrive.live.com/redir?resid=B63202C067E97B61!42152&authkey=!ALHlb0AhO_-X95U&ithint=file%2cdocx

(Kopiera och klistra in adressen i din webläsare (t.ex Internet Explorer) om länken inte fungerar.


 1. Imprime le file "Grammatica minime" sur ambe lateres de un folio A4 (position jacente).

Tryck filen "Grammatica minime" på båda sidor av ett A4 blad (liggande position.)

2 Seca le papiro al longe linea 1. (vide imagine 1)

  Skär papperet utmed linja1 (se bild 1)

3. Seca le papiro al longe linea 2.(vide imagine 1)

Skär  papperet utmed linje 2 ( se bild 1)

4. Plica le duo peciettas in le medietate. Observa le pagination.
    Pagina 1 e pagina 3 debe esser in supra.

 Vik de två papapersbitarna på mitten. Observera sidnumreringen.
       Sid 1 och 3 ska komma överst. 
5. Combina le duo papiros assi que illos deveni un libretto con 8 paginas. (Imagine 2)

 Sätt ihop de två papperen så att de bildar ett häfte med 8 sidor (Bild 3).

6. Fixa los in duo locos con un apparato a agraffar. (vide imagine 3-4)

Fixera dem på två ställen med häftapparat (bild 3-4)

7.Face le mesmo con le altere medietate  del papiro A4 e tu habera duo grammaticas. Imagine 5

Gör samma sak med den andra halvan av A4-bladet och du får två grammatikhäften (Bild 5)Imagine 1 (Bild 1)
Layout per Nils Kangas

Imagine 2 (bild 2)
Imagine 3 Bild3
 

Imagine 4 Bild 4


Imagine 5 (Bild 5)
Inga kommentarer: